اخبار آکادمی

۰۰/۰۵/۶

کارگاه آموزشی

کارگاه حضوری نکات کاربردی کودک و ارتیاطات با تدریس ویژه سینا بهرام بیگی )مربی، محقق و نویسنده(
۰۰/۰۴/۱۰

نخستین رویداد استقامت ۲۱ کیلومتر

فعالان حوزه کودکان و آنها که تاثیرگذاری او بر آموزش و پرورش را باور دارند، معتقدند توران هست و مرام و باورهایش در جامعه جاری است […]
۰۰/۰۴/۱۰

سینا بهرام بیگی در نخستین رویداد استقامت ۲۱ کیلومتر

سینا بهرام بیگی مربی کودکان نخستین رویداد استقامت ۲۱ کیلومتر FAIR PLAY را با شعار نه به کودک آزاری آموزشی می دود.
۰۰/۰۳/۱۸

آموزش بسکتبال مبتدی

  آموزش بسکتبال ویژه رده سنی ۶ الی ۹ سال. سطح: مبتدی با رویکرد کودک و شناخت اجتماعی با آموزش ویژه سینا بهرام بیگی، مربی، محقق […]