آکادمی بسکتبال اندیشه پارسیان

شماره تلفن

09122029280

شماره whatsapp

09122029280

آدرس

تهران, شهرک غرب، خیابان ایران زمین، سالن ورزشی دانشگاه امام صادق

فرم تماس