لیگ جزیره

۱۱ آذر ۱۴۰۳ | ۰۳:۰۰

هیوستون راکتز (Houston Rockets) بوستون سلتیکز(Boston celtics)
4-4-2 سیستم 5-4-1