برنامه کلاس ها

شنبه

یکشنبه

 • بسکتبال

  -

  (رده سنی کودک و نوجوان- سالن دانشگاه( شهرک غرب

دوشنبه

 • بازی و ورزش

  -

  بازی و ورزش کودک

سه شنبه

چهارشنبه

 • بازی و ورزش

  -

  بازی و ورزش کودک

پنج شنبه

 • بسکتبال

  -

  بسکتبال پایه کودکان

 • بسکتبال

  -

  رده سنی کودک و نوجوان - سالن دانشگاه (شهرک غرب)

جمعه