دیدار رسمی پلی آف دسته یک بزرگسالن تهران میان اندیشه پارسیان و آینده سازان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ساعت ۱۵:۳۰ انجام می شود .

به امید مشاهده یک بازی زیبا.

(ورود برای تمامی افراد و بانوان آزاد است)