روش شوت زدن BEEF در بسکتبال

/
روش شوت زدن BEEF در بسکتبال (برای بازیکنان پایه)

پاس بالای سر (OVERHEAD PASS)

/
آموزش پاس بالای سر (OVERHEAD PASS) در مقالات قبل به انواع پاس اشاره…

آموزش پاس زمینی پایه (BASIC BOUNCE PASS)

/
در مقالات قبل به انواع پاس اشاره کردیم ولی امروز به صورت تخصصی به پاس زمینی پایه (BASIC BOUNCE PASS) می خواهیم بپردازیم و تمریناتی ارائه می کنیم که به بهتر شدن این مهارت کمک کند.

آموزش پاس سینه به سینه (Chest Pass)

/
آموزش پاس سینه به سینه (Chest Pass)در مقالات قبل به انواع پاس اشاره کردیم ولی امروز به صورت تخصصی به پاس سینه به سینه (Chest Pass) می خواهیم بپردازیم و تمریناتی ارائه می کنیم که به بهتر شدن این مهارت کمک کند.

قوانین بسکتبال – خطاها

/
قوانین بازی بسکتبال به دو دسته تخلفات در بازی و خطاها طبقه بندی می شوند که در این مقاله قصد داریم به خطاها در بازی بسکتبال بپردازیم.

آموزش دریبل چرخشی یا معکوس(PIVOT)

/
آموزش دریبل چرخشی یا معکوس(PIVOT)

آموزش دریبل پشت کمر(behind the back)

/
آموزش دریبل پشت کمر(behind the back)

آموزش دریبل بین پا (between the legs)

/
آموزش دریبل بین پا (between the legs)

آموزش دریبل کراس اور(cross over)

/
آموزش دریبل کراس اور(cross over)

انواع دریبل های بسکتبال

/
انواع دریبل های بسکتبال

انواع پاس در بسکتبال

/
انواع پاس در بسکتبال اگر می‌خواهید در بسکتبال، برتر باشید به این…

قوانین بسکتبال-تخلف ها

/
قوانین بازی بسکتبال به دو دسته تخلفات در بازی و خطاها طبقه بندی می شوند که در این مقاله قصد داریم به تخلف ها در بازی بسکتبال بپردازیم.