چگونه یک لی آپ (Layup) انجام دهیم

یک لی آپ(Layup) ساده‌ترین شوت در بسکتبال در نظر گرفته می‌شود، زیرا آنقدر به سبد نزدیک می‌شود که احتمال دارد هر بار گل بزنید. از آنجایی که هنگام انجام یک layup به سمت سبد حرکت می کنید، مهم ترین بخش یک layup که باید به آن مسلط شوید، کار با پا است. یادگیری نحوه انجام layup از هر دو سمت چپ و راست سبد، توانایی شما را برای گلزنی در برابر حریفان افزایش می دهد.

۱- لی آپ با دست راست

لی‌آپ(layup)

با دست راست نزدیک به سبد دریبل بزنید.

 • با آغاز لی آپ دریبل خود را قطع می کنید. در ابتدا نزدیک شدن به سبد را به آرامی تمرین کنید و زمانی که حرکت پا را انجام دادید سرعت خود را افزایش دهید.
 • اگر از نزدیکی وسط یا سمت راست سبد شروع می‌کنید، می‌توانید layup را با دست راست انجام دهید. اگر از سمت چپ به سبد نزدیک می‌شوید، می‌خواهید یک لی آپ با چپ‌دست انجام دهید.
لی‌آپ(layup)

با پای راست به سمت سبد قدم بردارید.

وقتی فقط چند فوت از سبد فاصله دارید، با پای راست خود یک قدم به سمت آن بردارید. از این مرحله برای بدست آوردن فاصله و قرار گرفتن در محدوده پرتاب آسان استفاده کنید. توپ را برای آخرین بار بیرون از پای راست خود دریبل کنید.

لی‌آپ(layup)

با پای چپ خود بپرید

به محض اینکه پای چپ شما فرود آمد، از آن برای پرش در جهت سبد استفاده کنید. بدن شما باید به سمت سبد حرکت کند، اما به جلو خم نشوید. در حالت ایده‌آل، به اندازه کافی نزدیک به سبد قرار می‌گیرید که بتوانید مستقیماً به سمت بالا بپرید و پرتاب کنید. در حین پرش، توپ را از دریبل به سمت سینه خود بیاورید تا برای ضربه آماده شوید.

لی‌آپ(layup)

در حالی که پای راست خود را بلند می کنید با دست راست خود پرتاب کنید.

همانطور که می پرید، یک ریسمان را تصور کنید که به دست راست و پای راست شما متصل است. آنها را همزمان با پرتاب حرکت دهید، طوری که انگار کسی نخ را به سمت بالا می کشد. زانوی راست شما باید خم شده و به سمت سبد باشد در حالی که بازوی راست شما به سمت بالا حرکت می کند تا به توپ شوت کند. بازوی خود را به سمت سبد خم کنید. با آرنج کمی خم پرتاب کنید تا بازوی شما شبیه گردن قو شود.

 • هنگامی که در حال انجام یک layup هستید، تکنیک پرتاب کمی با یک پرتاب معمولی متفاوت است. به جای استفاده از دست چپ برای ثابت نگه داشتن توپ، می خواهید فقط با استفاده از دست راست به توپ شوت کنید. این به شما دسترسی بیشتری می دهد و از آنجایی که شما آنقدر به سبد نزدیک هستید که به سختی می توانید ضربه را از دست بدهید، واقعاً به دست چپ خود برای ثابت نگه داشتن توپ نیاز ندارید.
 • در حین شوت کردن، به جای اینکه مثل یک شوت معمولی، مچ خود را به جلو بچسبانید، کمی مچ خود را به سمت داخل بچرخانید تا توپ کمی چرخش داشته باشد. چرخش ملایم آن را از ضربه زدن به لبه یا تخته پشتی با نیروی بیش از حد جلوگیری می کند.
لی‌آپ(layup)

نقطه مناسبی را روی تخته پشتی را هدف بگیرید.

یکی از دلایلی که layup یک شرط بندی مطمئن است این است که همیشه می توانید از تخته پشتی برای کمک به سهولت ضربه به سبد استفاده کنید. هنگامی که در حال انجام یک layup با دست راست هستید، نقطه مناسب کمی بالاتر از گوشه سمت راست بالای مربع کوچک در مرکز تخته پشتی قرار دارد. این نقطه ضربه توپ را جذب می کند و آن را مستقیماً از طریق تور به پایین می اندازد.

 • مهم نیست که چگونه شوت خود را انجام دهید، دو امتیاز کسب خواهید کرد، اما بهتر است به جای اینکه فقط توپ را روی لبه قرار دهید، تخته پشتی را هدف بگیرید. تخته پشتی فضای بیشتری را برای خطا فراهم می کند، اما اگر ضربه ای خنده دار به لبه بزنید، توپ  به بیرون پرتاب می شود و فرصت امتیازگیری از دست میرود. وقتی دسترسی کامل به سبد دارید، هیچ چیز بدتر  از دست دادن یک layup کامل نیست، بنابراین هر بار روی آن نقطه مناسب ضربه بزنید.
لی‌آپ(layup)

تمرین کنید تا ماهیچه هایتان حرکت را به خاطر بسپارند.

لی آپ یک حرکت بسکتبال اساسی است که پس از تمرین کافی به ماهیت ناخواسته فرد تبدیل می شود. شما باید به نقطه ای برسید که بدن شما به یاد بیاورد که چه کاری باید انجام دهد و لازم نیست به این فکر کنید که کدام پا را جلو بیاورید و کدام یک را بپرید: فقط این کار را انجام دهید. به عنوان بخشی از هر تمرین بسکتبال، لی آپ را انجام دهید.

 • همانطور که تمرین می کنید، متوجه خواهید شد که با چه سرعتی باید به سبد نزدیک شوید و از چه فاصله ای شروع به حرکت لی آپ و پرش خود کنید.
 • در حالی که روی شما دفاع میشود یا پاس بلندی به شما میرسد، روی انجام layup کار کنید.

۲- لی آپ با دست چپ

لی‌آپ(layup)

با دست چپ نزدیک به سبد دریبل بزنید.

با دریبل به سمت چپ سبد نزدیک شوید. به اندازه کافی نزدیک شوید تا به راحتی به سبد دسترسی داشته باشید تا بتوانید از چند فوت دورتر وارد layup خود شوید. آنقدر نزدیک نشوید که مستقیماً زیر سبد قرار بگیرید.

 • اگر شما راست دست هستید، ممکن است به layup با دست چپ به عنوان یک layup معکوس نیز گفته شود، زیرا برعکس layup استاندارد شما است. اگر چپ دست هستید، layup سمت راست برعکس است.
 • انجام یک layup با دست مخالف دشوار است، اما ارزش زمان و تلاشی که برای یادگیری نحوه انجام آن صرف می شود را دارد. اگر از سمت چپ به سبد نزدیک می شوید، عبور از سمت راست می تواند سخت باشد و سرعت شما را کاهش دهد. اگر بدانید که چگونه از سمت چپ برای امتیازگیری اقدام کنید، شانس بسیار بیشتری برای گلزنی خواهید داشت.
لی‌آپ(layup)

با پای چپ به سمت سبد قدم بردارید.

وقتی فقط چند فوت با سبد فاصله دارید، با پای چپ قدمی به سمت سبد بردارید. آخرین دریبل سخت را فقط در قسمت بیرونی پای چپ خود به توپ بدهید.

لی‌آپ(layup)

با پای راست خود بپرید

بدن شما باید به سمت سبد حرکت کند، اما به جلو خم نشوید. در حالت ایده‌آل، به اندازه کافی نزدیک به سبد قرار می‌گیرید که بتوانید مستقیماً به سمت بالا بپرید و توپ را پرتاب کنید. همانطور که می پرید، توپ را از دریبل بیرون بیاورید و آن را نزدیک سینه خود قرار دهید تا برای ضربه آماده شوید.

لی‌آپ(layup)

در حالی که پای چپ خود را بلند می کنید با بازوی چپ خود پرتاب کنید.

همانطور که می پرید، یک ریسمان را تصور کنید که به دست چپ و پای چپ شما متصل است. آنها را همزمان با پرتاب حرکت دهید، طوری که انگار کسی نخ را به سمت بالا می کشد. زانوی چپ شما باید خم شده و به سمت سبد باشد در حالی که بازوی چپ شما به سمت بالا حرکت می کند تا به توپ شوت کند.

 • هنگامی که در حال انجام یک layup هستید، تکنیک شوت کمی با یک شوت معمولی متفاوت است. به جای استفاده از دست راست برای ثابت نگه داشتن توپ، می خواهید فقط با استفاده از دست چپ به توپ شوت کنید. این به شما دسترسی بیشتری می دهد، و از آنجایی که شما آنقدر به سبد نزدیک هستید که به سختی می توانید ضربه را از دست بدهید، واقعاً به دست راست خود برای ثابت نگه داشتن توپ نیاز ندارید.
 • در حین شوت کردن، به جای اینکه مثل یک شوت معمولی، مچ خود را به جلو بچسبانید، کمی مچ خود را به سمت داخل بچرخانید تا توپ کمی چرخش داشته باشد. چرخش ملایم آن را از ضربه زدن به لبه یا تخته پشتی با نیروی بیش از حد جلوگیری می کند.
لی‌آپ(layup)

نقطه مناسب روی تخته پشتی را هدف بگیرید.

برای layup با دست چپ، توپ باید کمی به تخته پشتی به سمت چپ مرکز مربع ضربه بزند. وقتی به آن نقطه شوت می‌کنید، هر بار شدت ضربه را از بین می‌برید، زیرا تخته پشتی ضربه توپ را جذب می‌کند و به آن کمک می‌کند تا درست از طریق تور پایین بیاید.

بهتر است به جای اینکه فقط توپ را روی لبه قرار دهید، تخته پشتی را هدف بگیرید. تخته پشتی فضای بیشتری برای خطا فراهم می کند، اما اگر به لبه داخلی یا خارجی ضربه بزنید، توپ می تواند درست به بیرون حلقه پرتاب شود و از دست برود.

لی‌آپ(layup)

تمرین کنید تا ماهیچه هایتان حرکت را به خاطر بسپارند.

لی آپ یک حرکت اساسی بسکتبال است که پس از تمرین کافی به ماهیت ناخواسته فرد تبدیل می شود. شما باید به نقطه ای برسید که بدن شما به یاد بیاورد که چه کاری باید انجام دهد و لازم نیست به این فکر کنید که کدام پا را جلو بیاورید و کدام یک را بپرید: فقط این کار را انجام دهید. به عنوان بخشی از هر تمرین بسکتبال، لی آپ را انجام دهید.

 • همانطور که تمرین می کنید، متوجه خواهید شد که با چه سرعتی باید به سبد نزدیک شوید و از چه فاصله ای شروع به حرکت لی آپ و پرش خود کنید.
 • در حالی که روی شما دفاع میشود یا پاس بلندی به شما میرسد، روی انجام layup کار کنید.

منابع

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *